MM Ravne 2024, 8.-9.6.2024, Ravne na Koroškem, 50m bazen

MM Ravne 2024, 8.-9.6.2024, Ravne na Koroškem, 50m bazen

         
1.   BOŽIČ Eva, 2007 disc.           mesto čas točke  
    100KZ     18.    1:11,30     381               (1:08,04; -4.57%)
    400KZ     8.    5:06,73     457    os.rek. (5:07,08; 0.11%)
         
2.   BOŽIČ Pia, 2010 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     19.    0:31,18     437    os.rek. (0:31,87; 2.21%)
    200KZ     10.    2:28,84     437               (2:25,78; -2.05%)
    200KZ     (finale) 10.    2:24,63     476    os.rek. (2:25,78; 0.79%)
    400KZ     9.    5:13,46     428               (5:00,35; -4.18%)
    200HZ     5.    2:45,73     412               (2:41,72; -2.41%)
    200HZ     (finale) 4.    2:44,28     423               (2:41,72; -1.55%)
         
3.   GOLOB Maja, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     29.    0:32,66     380               (0:30,92; -5.32%)
    100KZ     14.    1:09,77     407               (1:08,10; -2.39%)
    100KZ     19.    1:11,42     379               (1:08,10; -4.64%)
    50DZ     17.    0:35,76     318               (0:33,04; -7.6%)
    50DZ     (finale) 13.    0:34,71     348               (0:33,04; -4.81%)
         
4.   HELBL Lija, 2010 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     21.    0:31,49     424               (0:31,25; -0.76%)
    100KZ     26.    1:14,05     340               (1:12,45; -2.16%)
    50PZ     11.    0:40,10     390               (0:39,07; -2.56%)
    50PZ     (finale) 7.    0:40,58     376               (0:39,07; -3.72%)
    100PZ     9.    1:35,30     304               (1:26,88; -8.83%)
    100PZ     (finale) 7.    1:30,33     357               (1:26,88; -3.81%)
    50DZ     11.    0:34,36     359    os.rek. (0:35,06; 2.03%)
    50DZ     (finale) 11.    0:33,65     382    os.rek. (0:35,06; 4.19%)
    200MZ     10.    3:05,00     316               (2:56,22; -4.74%)
         
5.   HLASTAN Eliana Maria, 2009 disc.           mesto čas točke  
    100KZ     6.    1:04,50     515    os.rek. (1:04,91; 0.63%)
    100KZ     9.    1:05,23     498               (1:04,91; -0.49%)
    200KZ     5.    2:21,83     505    os.rek. (2:22,82; 0.69%)
    200KZ     (finale) 5.    2:18,68     540    os.rek. (2:22,82; 2.98%)
    400KZ     4.    4:51,76     531    os.rek. (5:02,23; 3.58%)
    100HZ     9.    1:14,89     451               (1:14,62; -0.36%)
    100HZ     (finale) 11.    1:15,32     443               (1:14,62; -0.92%)
         
6.   KNEZ Zara, 2010 disc.           mesto čas točke  
    50PZ     6.    0:38,33     446               (0:38,15; -0.46%)
    50PZ     (finale) 5.    0:38,01     458    os.rek. (0:38,15; 0.36%)
    100PZ     6.    1:26,39     409               (1:23,08; -3.83%)
    100PZ     (finale) 5.    1:23,81     448               (1:23,08; -0.87%)
    200PZ     1.    2:55,38     497    os.rek. (2:57,66; 1.3%)
    200PZ     4.    3:03,01     437               (2:57,66; -2.92%)
    200MZ     3.    2:48,05     422               (2:43,24; -2.86%)
    200MZ     (finale) 3.    2:43,00     463    os.rek. (2:43,24; 0.14%)
         
7.   KOKOT Lana, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     7.    0:28,66     563    os.rek. (0:28,71; 0.17%)
    50KZ     (finale) 6.    0:28,67     562    os.rek. (0:28,71; 0.13%)
    50HZ     6.    0:33,98     500    os.rek. (0:34,37; 1.14%)
    50HZ     (finale) 6.    0:33,79     509    os.rek. (0:34,37; 1.71%)
    100HZ     7.    1:13,75     472               (1:13,17; -0.78%)
    100HZ     (finale) 5.    1:13,15     484    os.rek. (1:13,17; 0.02%)
    200HZ     2.    2:36,46     490               (2:31,73; -3.02%)
    200HZ     (finale) 2.    2:33,83     515               (2:31,73; -1.36%)
         
8.   KOREN Maša, 2011 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     22.    0:31,50     424    os.rek. (0:32,62; 3.55%)
    100KZ     16.    1:11,75     374               (1:09,22; -3.52%)
    100KZ     17.    1:11,00     386               (1:09,22; -2.5%)
    200KZ     13.    2:35,64     382               (2:33,97; -1.07%)
    200KZ     (finale) 13.    2:33,34     399    os.rek. (2:33,97; 0.41%)
    50HZ     12.    0:37,54     371               (0:37,28; -0.69%)
    50HZ     (finale) 11.    0:37,66     367               (0:37,28; -1%)
    100HZ     19.    1:21,98     344    os.rek. (1:23,02; 1.26%)
         
9.   KOŠELJNIK Ula, 2008 disc.           mesto čas točke  
    200KZ     8.    2:25,60     467               (2:19,28; -4.34%)
    200KZ     (finale) 8.    2:26,50     458               (2:19,28; -4.92%)
    400KZ     7.    4:59,82     490               (4:45,12; -4.9%)
    800KZ     3.    10:00,85     525               (9:32,93; -4.64%)
    800KZ     (vmesni čas) –     10:11,47     498               (9:32,93; -6.3%)
    1500KZ     3.    19:11,29     511               (18:27,95; -3.76%)
         
10.   LAJBAHER Maja, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     8.    0:28,80     555               (0:27,59; -4.2%)
    50KZ     (finale) 8.    0:29,11     537               (0:27,59; -5.22%)
    50DZ     3.    0:30,24     527               (0:28,72; -5.02%)
    50DZ     (finale) 4.    0:30,18     530               (0:28,72; -4.83%)
         
11.   MIĆIĆ Ivana, 2013 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     49.    0:53,71     85    os.rek. (brez rezultata)
    50PZ     27.    0:55,05     150    os.rek. (1:24,65; 53.76%)
    100PZ     26.    1:56,44     167    os.rek. (brez rezultata)
    100PZ     (finale) 16.    1:59,98     152    os.rek. (brez rezultata)
         
12.   NERAD Lara, 2016 disc.           mesto čas točke  
    100KZ     40.    1:50,41     102    os.rek. (1:52,25; 1.66%)
    200KZ     25.    3:49,39     119    os.rek. (brez rezultata)
    200KZ     (finale) 15.    3:47,35     122    os.rek. (brez rezultata)
    50PZ     28.    0:55,48     147    os.rek. (1:07,64; 21.91%)
    100PZ     28.    2:01,99     145    os.rek. (brez rezultata)
         
13.   PATERNOSTER Alina, 2013 disc.           mesto čas točke  
    50PZ     16.    0:46,65     247    os.rek. (0:50,55; 8.36%)
    50PZ     (finale) 9.    0:46,45     250    os.rek. (0:50,55; 8.82%)
    100PZ     17.    1:41,83     249    os.rek. (1:51,91; 9.89%)
    100PZ     (finale) 10.    1:43,63     236    os.rek. (1:51,91; 7.98%)
    50DZ     25.    0:44,39     166    os.rek. (0:45,61; 2.74%)
    50DZ     (finale) 16.    0:44,59     164    os.rek. (0:45,61; 2.28%)
    100HZ     24.    1:33,30     233    os.rek. (1:34,36; 1.13%)
         
14.   PLESEC Lara, 2012 disc.           mesto čas točke  
    50PZ     22.    0:50,09     200               (0:49,83; -0.51%)
    50PZ     (finale) 13.    0:51,34     185               (0:49,83; -2.94%)
    100PZ     22.    1:50,71     194    os.rek. (1:59,07; 7.55%)
    100PZ     (finale) 12.    1:52,34     186    os.rek. (1:59,07; 5.99%)
    200PZ     4.    3:49,02     223    os.rek. (3:54,04; 2.19%)
    200PZ     12.    3:53,78     209    os.rek. (3:54,04; 0.11%)
    50HZ     18.    0:51,31     145    os.rek. (0:52,16; 1.65%)
    50HZ     (finale) 15.    0:48,84     168    os.rek. (0:52,16; 6.79%)
         
15.   PODRŽAVNIK Zara, 2008 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     4.    0:28,28     586               (0:27,81; -1.66%)
    50KZ     (finale) 3.    0:28,11     597               (0:27,81; -1.06%)
    100PZ     1.    1:19,44     526    os.rek. (1:27,88; 10.62%)
    100PZ     (finale) 1.    1:16,38     591    os.rek. (1:27,88; 15.05%)
    50DZ     5.    0:31,00     489               (0:29,79; -3.9%)
    50DZ     (finale) 5.    0:30,40     518               (0:29,79; -2%)
    100HZ     1.    1:06,71     638    os.rek. (1:06,83; 0.17%)
    100HZ     (finale) 2.    1:07,23     623               (1:06,83; -0.59%)
         
16.   PORI Naja, 2008 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     10.    0:29,36     523    os.rek. (0:29,62; 0.88%)
    50KZ     (finale) 10.    0:29,05     540    os.rek. (0:29,62; 1.96%)
    100KZ     4.    1:03,72     534    os.rek. (1:04,29; 0.89%)
    100KZ     5.    1:03,81     532    os.rek. (1:04,29; 0.75%)
    400KZ     3.    4:50,97     536    os.rek. (4:55,08; 1.41%)
    800KZ     4.    10:09,06     504    os.rek. (10:36,87; 4.56%)
    100HZ     18.    1:21,33     352               (1:19,61; -2.11%)
         
17.   SEKUTI Hana, 2006 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     1.    0:27,16     661               (0:26,85; -1.14%)
    50KZ     (finale) 1.    0:26,95     677               (0:26,85; -0.37%)
    100KZ     1.    0:58,22     700               (0:57,21; -1.73%)
    100KZ     1.    0:58,05     706               (0:57,21; -1.44%)
    200KZ     1.    2:10,06     655               (2:04,18; -4.52%)
    200KZ     (finale) 1.    2:04,91     739               (2:04,18; -0.58%)
    50HZ     2.    0:31,27     642               (0:31,25; -0.06%)
    50HZ     (finale) 2.    0:31,40     634               (0:31,25; -0.47%)
         
18.   SIMONIČ Zala, 2014 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     46.    0:39,69     212    os.rek. (0:45,35; 14.26%)
    50PZ     19.    0:48,38     222    os.rek. (0:57,32; 18.47%)
    50PZ     (finale) 10.    0:47,90     228    os.rek. (0:57,32; 19.66%)
    100PZ     21.    1:48,22     208    os.rek. (2:00,48; 11.32%)
    100PZ     (finale) 11.    1:49,75     199    os.rek. (2:00,48; 9.77%)
    200MZ     11.    3:29,42     218    os.rek. (brez rezultata)
    200MZ     (finale) 5.    3:31,29     212    os.rek. (brez rezultata)
         
19.   ŠEGEL Janja, 2001 disc.           mesto čas točke  
    50PZ     1.    0:34,01     639               (0:32,78; -3.61%)
    50PZ     (finale) 1.    0:33,13     691               (0:32,78; -1.05%)
    50DZ     1.    0:29,14     589               (0:27,55; -5.45%)
    50DZ     (finale) 1.    0:28,65     620               (0:27,55; -3.83%)
         
20.   ŠEGEL Nuša, 2003 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     6.    0:28,64     564               (0:27,26; -4.81%)
    50KZ     (finale) 7.    0:28,76     557               (0:27,26; -5.21%)
         
21.   VIDRIH Gaja, 2012 disc.           mesto čas točke  
    200KZ     11.    2:29,33     433    os.rek. (2:34,87; 3.7%)
    200KZ     (finale) 11.    2:27,09     453    os.rek. (2:34,87; 5.28%)
    100DZ     6.    1:22,49     304               (1:20,35; -2.59%)
    100DZ     (finale) 6.    1:22,89     299               (1:20,35; -3.06%)
    200DZ     4.    2:58,71     316    os.rek. (brez rezultata)
    50HZ     8.    0:34,89     462    os.rek. (0:35,66; 2.2%)
    50HZ     (finale) 8.    0:35,10     454    os.rek. (0:35,66; 1.59%)
    100HZ     11.    1:16,15     429    os.rek. (1:16,70; 0.72%)
    100HZ     (finale) 10.    1:15,10     447    os.rek. (1:16,70; 2.13%)
    200MZ     5.    2:51,83     395    os.rek. (2:58,95; 4.14%)
         
22.   KORDEŽ Gal, 2000 disc.           mesto čas točke  
    50DM     1.    0:25,69     651               (0:24,38; -5.09%)
    50DM     (finale) 1.    0:25,67     652               (0:24,38; -5.02%)
         
23.   KOREN Max, 2011 disc.           mesto čas točke  
    50KM     10.    0:28,00     416    os.rek. (0:29,15; 4.1%)
    50KM     (finale) 13.    0:28,57     392    os.rek. (0:29,15; 2.03%)
    100KM     12.    1:03,46     402    os.rek. (1:03,55; 0.14%)
    100KM     (finale) 12.    1:05,03     374               (1:03,55; -2.27%)
    200KM     7.    2:17,24     410               (2:15,16; -1.51%)
    200KM     (finale) 8.    2:17,63     407               (2:15,16; -1.79%)
    400KM     5.    4:44,53     462    os.rek. (4:48,53; 1.4%)
    50HM     6.    0:33,06     368    os.rek. (0:33,37; 0.93%)
    50HM     (finale) 6.    0:33,84     343               (0:33,37; -1.38%)
    100HM     4.    1:10,93     384    os.rek. (1:11,67; 1.04%)
    100HM     (finale) 5.    1:12,63     358               (1:11,67; -1.32%)
    200HM     3.    2:31,73     401               (2:30,58; -0.75%)
    200HM     (finale) 4.    2:31,70     401               (2:30,58; -0.73%)
         
24.   KOROŠ Anže, 2003 disc.           mesto čas točke  
    50PM     2.    0:31,24     573    os.rek. (0:31,67; 1.37%)
    50PM     (finale) 2.    0:31,26     572    os.rek. (0:31,67; 1.31%)
    100HM     1.    1:02,46     563               (1:00,96; -2.4%)
    100HM     (finale) 1.    1:01,95     577               (1:00,96; -1.59%)
         
25.   KOS Anže, 2014 disc.           mesto čas točke  
    100KM     20.    1:12,83     266    os.rek. (1:43,22; 41.72%)
    50PM     14.    0:41,97     236    os.rek. (0:45,28; 7.88%)
    50PM     (finale) 12.    0:42,10     234    os.rek. (0:45,28; 7.55%)
    50HM     9.    0:37,67     249    os.rek. (0:39,18; 4%)
    50HM     (finale) 9.    0:36,88     265    os.rek. (0:39,18; 6.23%)
    100HM     12.    1:23,66     234               (1:22,99; -0.8%)
    100HM     (finale) 11.    1:21,74     251    os.rek. (1:22,99; 1.52%)
         
26.   METULJ Marcel, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50KM     2.    0:25,56     547               (0:24,43; -4.42%)
    50KM     (finale) 1.    0:25,31     563               (0:24,43; -3.47%)
    100KM     2.    0:56,25     578               (0:54,38; -3.32%)
    100KM     (finale) 2.    0:55,60     598               (0:54,38; -2.19%)
    200KM     3.    2:06,07     529               (2:01,30; -3.78%)
    200KM     (finale) 3.    2:04,55     549               (2:01,30; -2.6%)
    50PM     3.    0:31,80     543               (0:30,94; -2.7%)
    50PM     (finale) 3.    0:31,68     549               (0:30,94; -2.33%)
    50DM     4.    0:28,24     490               (0:27,84; -1.41%)
    50DM     (finale) 4.    0:28,37     483               (0:27,84; -1.86%)
         
27.   PATERNOSTER Alexander, 2009 disc.           mesto čas točke  
    200KM     4.    2:09,08     493    os.rek. (2:11,60; 1.95%)
    200KM     (finale) 4.    2:08,32     502    os.rek. (2:11,60; 2.55%)
    50PM     6.    0:33,81     452    os.rek. (0:34,24; 1.27%)
    50PM     (finale) 6.    0:33,87     449    os.rek. (0:34,24; 1.09%)
    100PM     6.    1:16,06     418               (1:12,70; -4.41%)
    100PM     (finale) 4.    1:11,81     496    os.rek. (1:12,70; 1.23%)
    200PM     3.    2:42,54     465               (2:32,56; -6.14%)
    200PM     (finale) 3.    2:31,77     571    os.rek. (2:32,56; 0.52%)
    200MM     2.    2:31,83     423               (2:24,06; -5.11%)
    200MM     (finale) 3.    2:21,70     520    os.rek. (2:24,06; 1.66%)
         
28.   PLESEC Luka, 2014 disc.           mesto čas točke  
    50KM     27.    0:38,49     160               (0:38,46; -0.07%)
    200KM     20.    3:08,05     159    os.rek. (3:10,60; 1.35%)
    200KM     (finale) 16.    3:09,61     155    os.rek. (3:10,60; 0.52%)
    400KM     8.    6:23,29     189    os.rek. (6:45,42; 5.77%)
    50PM     16.    0:51,27     129    os.rek. (1:01,23; 19.42%)
    50PM     (finale) 13.    0:50,98     131    os.rek. (1:01,23; 20.1%)
    100PM     23.    1:50,94     134    os.rek. (2:10,43; 17.56%)
    100PM     (finale) 15.    1:54,36     123    os.rek. (2:10,43; 14.05%)
         
29.   PODRŽAVNIK Žan, 2006 disc.           mesto čas točke  
    800KM     (vmesni čas) –     8:53,35     609               (8:35,73; -3.3%)
    1500KM     1.    16:50,40     640               (16:35,41; -1.48%)
         
30.   PRITERŽNIK Oskar Jože, 2008 disc.           mesto čas točke  
    50KM     4.    0:26,79     475               (0:26,56; -0.85%)
    50KM     (finale) 5.    0:26,99     465               (0:26,56; -1.59%)
    100KM     4.    0:58,24     520               (0:57,48; -1.3%)
    100KM     (finale) 4.    0:58,83     505               (0:57,48; -2.29%)
    200KM     5.    2:10,68     475               (2:06,90; -2.89%)
    200KM     (finale) 5.    2:09,72     486               (2:06,90; -2.17%)
    800KM     1.    9:32,52     492               (9:12,51; -3.49%)
         
31.   SALZMANN Clemens, 2010 disc.           mesto čas točke  
    100KM     14.    1:04,05     391    os.rek. (1:05,25; 1.87%)
    100KM     (finale) 11.    1:03,70     398    os.rek. (1:05,25; 2.43%)
    200KM     11.    2:21,88     371               (2:21,77; -0.07%)
    200KM     (finale) 11.    2:21,90     371               (2:21,77; -0.09%)
    400KM     7.    4:58,47     400    os.rek. (5:04,51; 2.02%)
    50DM     6.    0:29,26     440    os.rek. (0:29,87; 2.08%)
    50DM     (finale) 6.    0:29,27     440    os.rek. (0:29,87; 2.04%)
    100DM     4.    1:08,31     379    os.rek. (1:10,03; 2.51%)
    100DM     (finale) 5.    1:07,90     386    os.rek. (1:10,03; 3.13%)
         
32.   ŠUMAH Taj, 2011 disc.           mesto čas točke  
    50KM     19.    0:32,28     271    os.rek. (0:33,85; 4.86%)
    50KM     (finale) 16.    0:32,95     255    os.rek. (0:33,85; 2.73%)
    100KM     19.    1:12,01     275               (1:11,75; -0.36%)
    100KM     (finale) 16.    1:10,79     290    os.rek. (1:11,75; 1.35%)
    50DM     16.    0:35,70     242    os.rek. (0:36,88; 3.3%)
    50DM     (finale) 14.    0:36,36     229    os.rek. (0:36,88; 1.43%)
    100DM     11.    1:26,58     186    os.rek. (brez rezultata)
    100DM     (finale) 9.    1:22,18     217    os.rek. (brez rezultata)
    50HM     8.    0:37,34     256    os.rek. (0:37,95; 1.63%)
    50HM     (finale) 8.    0:37,87     245    os.rek. (0:37,95; 0.21%)
    100HM     9.    1:20,03     268    os.rek. (1:20,71; 0.84%)
    100HM     (finale) 8.    1:20,80     260               (1:20,71; -0.11%)
         
33.   VERLAK Tim, 2012 disc.           mesto čas točke  
    50KM     15.    0:30,50     322    os.rek. (0:31,98; 4.85%)
    50KM     (finale) 15.    0:30,40     325    os.rek. (0:31,98; 5.19%)
    100KM     18.    1:08,70     317               (1:07,97; -1.06%)
    100KM     (finale) 14.    1:08,66     317               (1:07,97; -1%)
    100PM     16.    1:36,55     204    os.rek. (1:45,47; 9.23%)
    100PM     (finale) 12.    1:37,28     199    os.rek. (1:45,47; 8.41%)
    100DM     12.    1:26,61     186    os.rek. (brez rezultata)
    100DM     (finale) 10.    1:24,06     203    os.rek. (brez rezultata)
    100HM     13.    1:24,48     227    os.rek. (1:56,21; 37.55%)
    100HM     (finale) 10.    1:21,47     254    os.rek. (1:56,21; 42.64%)
    200HM     9.    3:02,21     231    os.rek. (3:03,11; 0.49%)
    200HM     (finale) 8.    2:57,13     252    os.rek. (3:03,11; 3.37%)
    200MM     8.    2:55,60     273    os.rek. (2:57,43; 1.04%)
    200MM     (finale) 6.    2:55,81     272    os.rek. (2:57,43; 0.92%)
         
34.   VUŠNIK Žan Luka, 2009 disc.           mesto čas točke  
    50KM     5.    0:26,95     467               (0:26,14; -3%)
    50KM     (finale) 4.    0:26,04     517    os.rek. (0:26,14; 0.38%)
    100KM     6.    0:59,75     482               (0:57,64; -3.53%)
    100KM     (finale) 3.    0:57,09     553    os.rek. (0:57,64; 0.96%)
    200KM     6.    2:12,83     452    os.rek. (2:19,74; 5.2%)
    200KM     (finale) 6.    2:10,01     482    os.rek. (2:19,74; 7.48%)
    50HM     2.    0:31,31     434               (0:30,07; -3.96%)
    50HM     (finale) 2.    0:29,68     509    os.rek. (0:30,07; 1.31%)

 

Share this post