Zimsko moštveno in posamično prv. SLO za kadete/kadetinje in mladince/mladinke, 2.-4.2.2024, Maribor, 25m bazen

Zimsko moštveno in posamično prv. SLO za kadete/kadetinje in mladince/mladinke, 2.-4.2.2024, Maribor, 25m bazen

         
1.   BOŽIČ Eva, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     60.    0:31,38     390               (0:30,88; -1.59%)
    100KZ     37.    1:05,47     452    os.rek. (1:06,36; 1.35%)
    200KZ     25.    2:19,74     491    os.rek. (2:21,89; 1.53%)
    400KZ     17.    4:53,55     489    os.rek. (4:58,41; 1.65%)
    800KZ     13.    10:05,26     490    os.rek. (10:08,31; 0.5%)
         
2.   GNAMUŠ ŠLEBNIK Katarina, 2007 disc.           mesto čas točke  
    100KZ     9.    1:01,40     548               (1:01,06; -0.55%)
    100KZ     (finale) 9.    1:00,74     566    os.rek. (1:01,06; 0.52%)
    200KZ     4.    2:09,33     620               (2:09,21; -0.09%)
    200KZ     (finale) 5.    2:08,90     626    os.rek. (2:09,21; 0.24%)
    50HZ     22.    0:33,32     435               (0:32,05; -3.81%)
    100HZ     9.    1:08,77     508               (1:07,76; -1.46%)
    100HZ     (finale) 10.    1:08,32     518               (1:07,76; -0.81%)
    100HZ     (1. v štafeti) –     1:08,72     509               (1:07,76; -1.39%)
    200HZ     10.    2:28,61     512               (2:25,81; -1.88%)
    200HZ     (finale) 10.    2:25,02     551    os.rek. (2:25,81; 0.54%)
    100MZ     13.    1:13,50     454               (1:10,23; -4.44%)
    100MZ     (finale) 11.    1:10,92     505               (1:10,23; -0.97%)
         
3.   HLASTAN Eliana Maria, 2009 disc.           mesto čas točke  
    100KZ     16.    1:02,49     519    os.rek. (1:03,20; 1.13%)
    100KZ     (finale) 13.    1:01,90     534    os.rek. (1:03,20; 2.1%)
    200KZ     11.    2:14,15     555    os.rek. (2:16,37; 1.65%)
    200KZ     (finale) 13.    2:14,03     557    os.rek. (2:16,37; 1.74%)
    400KZ     12.    4:48,97     512    os.rek. (4:52,89; 1.35%)
    400KZ     (finale) 11.    4:44,11     539    os.rek. (4:52,89; 3.09%)
    50HZ     25.    0:34,03     408    os.rek. (0:34,48; 1.32%)
    50HZ     (finale) 23.    0:33,69     420    os.rek. (0:34,48; 2.34%)
    100HZ     20.    1:13,16     422               (1:11,56; -2.18%)
    100HZ     (finale) 20.    1:12,53     433               (1:11,56; -1.33%)
    100HZ     (1. v štafeti) –     1:12,09     441               (1:11,56; -0.73%)
    200HZ     11.    2:30,92     489    os.rek. (2:31,32; 0.26%)
    200HZ     (finale) 11.    2:28,56     513    os.rek. (2:31,32; 1.85%)
         
4.   KOKOT Lana, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     9.    0:28,12     542               (0:27,57; -1.95%)
    50KZ     (finale) 9.    0:27,95     552               (0:27,57; -1.35%)
    100KZ     3.    0:59,67     597               (0:58,64; -1.72%)
    100KZ     (finale) 5.    0:59,32     607               (0:58,64; -1.14%)
    200KZ     1.    2:07,63     645               (2:05,44; -1.71%)
    200KZ     (finale) 2.    2:05,75     675               (2:05,44; -0.24%)
    400KZ     2.    4:32,35     612               (4:23,76; -3.15%)
    400KZ     (finale) 2.    4:24,90     665               (4:23,76; -0.43%)
    800KZ     2.    9:07,69     662               (8:59,68; -1.46%)
         
5.   KOŠELJNIK Ula, 2008 disc.           mesto čas točke  
    100KZ     27.    1:04,27     477    os.rek. (1:05,03; 1.18%)
    100KZ     (finale) 24.    1:06,53     430               (1:05,03; -2.25%)
    200KZ     18.    2:16,35     529               (2:14,01; -1.71%)
    200KZ     (finale) 17.    2:14,43     552               (2:14,01; -0.31%)
    400KZ     4.    4:37,66     578               (4:33,50; -1.49%)
    400KZ     (finale) 7.    4:39,79     564               (4:33,50; -2.24%)
    800KZ     4.    9:25,13     602               (9:20,99; -0.73%)
    800KZ     (vmesni čas) –     9:25,57     601               (9:20,99; -0.8%)
    1500KZ     3.    17:54,11     604               (17:42,01; -1.12%)
         
6.   PORI Naja, 2008 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     22.    0:29,15     486               (0:28,78; -1.26%)
    50KZ     (finale) 24.    0:29,84     453               (0:28,78; -3.55%)
    100KZ     33.    1:04,69     468               (1:03,63; -1.63%)
    100KZ     (finale) 22.    1:04,29     477               (1:03,63; -1.02%)
    200KZ     30.    2:20,99     478               (2:17,35; -2.58%)
    200KZ     (finale) 24.    2:20,53     483               (2:17,35; -2.26%)
    400KZ     18.    4:55,00     482    os.rek. (4:55,02; 0%)
    400KZ     (finale) 17.    4:46,53     526    os.rek. (4:55,02; 2.96%)
    800KZ     10.    9:53,91     519    os.rek. (10:08,75; 2.49%)
    200MZ     15.    2:41,86     426    os.rek. (2:43,91; 1.26%)
    200MZ     (finale) 14.    2:39,91     442    os.rek. (2:43,91; 2.5%)
         
7.   MARKAČ Nik, 2009 disc.           mesto čas točke  
    100KM     14.    0:54,81     547    os.rek. (0:55,40; 1.07%)
    100KM     (finale) 16.    0:58,02     461               (0:55,40; -4.51%)
    100KM     (1. v štafeti) –     0:54,54     555    os.rek. (0:55,40; 1.57%)
    100KM     (1. v štafeti) –     0:55,49     527               (0:55,40; -0.16%)
    200KM     7.    2:00,71     557               (1:59,94; -0.63%)
    200KM     (finale) 8.    2:08,08     467               (1:59,94; -6.35%)
    200KM     (1. v štafeti) –     2:00,08     566               (1:59,94; -0.11%)
    400KM     8.    4:13,32     588    os.rek. (4:13,48; 0.06%)
    400KM     (finale) 8.    4:10,67     607    os.rek. (4:13,48; 1.12%)
    800KM     5.    8:35,38     636    os.rek. (8:48,09; 2.46%)
    800KM     (vmesni čas) –     8:44,48     604    os.rek. (8:48,09; 0.68%)
    1500KM     6.    16:26,39     632    os.rek. (17:14,94; 4.92%)
    200DM     7.    2:20,97     435               (2:18,54; -1.72%)
    200DM     (finale) 7.    2:19,49     449               (2:18,54; -0.68%)
    100HM     (1. v štafeti) –     1:02,25     467    os.rek. (1:04,17; 3.08%)
         
8.   METULJ Marcel, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50KM     9.    0:24,58     551               (0:24,01; -2.31%)
    50KM     (finale) 9.    0:24,45     560               (0:24,01; -1.79%)
    100KM     9.    0:54,07     570               (0:52,64; -2.64%)
    100KM     (finale) 9.    0:53,26     596               (0:52,64; -1.16%)
    100KM     (1. v štafeti) –     0:54,20     566               (0:52,64; -2.87%)
    200KM     5.    1:59,88     569               (1:57,59; -1.91%)
    200KM     (finale) 5.    1:59,36     577               (1:57,59; -1.48%)
    50PM     6.    0:30,78     532               (0:30,30; -1.55%)
    50PM     (finale) 7.    0:30,60     542               (0:30,30; -0.98%)
    50DM     10.    0:27,15     514    os.rek. (0:28,45; 4.78%)
    50DM     (finale) 14.    0:27,64     487    os.rek. (0:28,45; 2.93%)
         
9.   PATERNOSTER Alexander, 2009 disc.           mesto čas točke  
    50PM     34.    0:35,04     361               (0:34,97; -0.19%)
    100PM     16.    1:13,41     427    os.rek. (1:13,86; 0.61%)
    100PM     (finale) 16.    1:13,91     418               (1:13,86; -0.06%)
    200PM     9.    2:32,41     490    os.rek. (2:33,90; 0.97%)
    200PM     (finale) 10.    2:32,32     490    os.rek. (2:33,90; 1.03%)
    200DM     12.    2:30,65     356               (2:29,41; -0.82%)
    200DM     (finale) 9.    2:28,06     375    os.rek. (2:29,41; 0.91%)
    200MM     21.    2:25,98     423               (2:24,88; -0.75%)
    200MM     (finale) 18.    2:24,63     435    os.rek. (2:24,88; 0.17%)
    400MM     10.    4:58,74     485    os.rek. (4:59,46; 0.24%)
    400MM     (finale) 10.    4:53,59     511    os.rek. (4:59,46; 1.99%)
         
10.   PODRŽAVNIK Žan, 2006 disc.           mesto čas točke  
    400KM     4.    4:10,31     609               (4:06,77; -1.41%)
    400KM     (finale) 6.    4:07,21     632               (4:06,77; -0.17%)
    800KM     2.    8:24,19     680    os.rek. (8:31,62; 1.47%)
    800KM     (vmesni čas) –     8:36,46     632               (8:31,62; -0.93%)
    1500KM     1.    16:05,28     675    os.rek. (16:13,88; 0.89%)
    200DM     10.    2:25,44     396               (2:17,46; -5.48%)
    200MM     6.    2:17,37     508               (2:12,75; -3.36%)
    200MM     (finale) 8.    2:16,57     517               (2:12,75; -2.79%)
    400MM     4.    4:47,66     543               (4:45,37; -0.79%)
    400MM     (finale) 4.    4:40,46     586    os.rek. (4:45,37; 1.75%)
         
11.   PRITERŽNIK Oskar Jože, 2008 disc.           mesto čas točke  
    50KM     52.    0:27,16     408    os.rek. (0:27,27; 0.4%)
    100KM     43.    0:58,44     451               (0:57,05; -2.37%)
    200KM     19.    2:05,34     498    os.rek. (2:10,83; 4.38%)
    200KM     (finale) 20.    2:07,99     467    os.rek. (2:10,83; 2.21%)
    400KM     17.    4:28,13     496               (4:21,51; -2.46%)
    400KM     (finale) 17.    4:20,71     539    os.rek. (4:21,51; 0.3%)
    800KM     8.    8:57,90     560    os.rek. (8:59,07; 0.21%)
    800KM     (vmesni čas) –     9:00,95     550               (8:59,07; -0.34%)
    1500KM     8.    17:04,62     564               (16:58,53; -0.59%)
         
12.   VUŠNIK Žan Luka, 2009 disc.           mesto čas točke  
    50KM     26.    0:25,94     469    os.rek. (0:26,93; 3.81%)
    50KM     (finale) 19.    0:25,35     502    os.rek. (0:26,93; 6.23%)
    100KM     32.    0:57,67     470    os.rek. (0:59,38; 2.96%)
    100KM     (finale) 21.    0:56,36     503    os.rek. (0:59,38; 5.35%)
    50DM     26.    0:28,86     428    os.rek. (0:29,37; 1.76%)
    50DM     (finale) 22.    0:28,52     443    os.rek. (0:29,37; 2.98%)
    100DM     22.    1:05,11     395    os.rek. (1:06,43; 2.02%)
    100DM     (finale) 20.    1:05,15     394    os.rek. (1:06,43; 1.96%)
    50HM     22.    0:30,26     390    os.rek. (0:30,43; 0.56%)
    50HM     (finale) 19.    0:29,92     403    os.rek. (0:30,43; 1.7%)
    100MM     17.    1:05,46     426    os.rek. (1:08,96; 5.34%)
    100MM     (finale) 18.    1:04,82     439    os.rek. (1:08,96; 6.38%)

 

Share this post