Odprto združeno prvenstvo Slovenije, 16.-19.12.2021, Kranj, 25m bazen

Odprto združeno prvenstvo Slovenije, 16.-19.12.2021, Kranj, 25m bazen

         
1.   BOŽIČ Eva, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     109.    0:31,46     387    os.rek. (0:36,24; 15.19%) (kadetinje)
    100KZ     90.    1:07,51     412    os.rek. (1:22,65; 22.42%) (kadetinje)
    200KZ     63.    2:30,07     397    os.rek. (3:02,56; 21.64%) (kadetinje)
    400KZ     42.    5:17,33     400    os.rek. (5:21,49; 1.31%) (kadetinje)
    50HZ     66.    0:36,91     320    os.rek. (0:41,94; 13.62%)  
    100HZ     70.    1:21,52     305    os.rek. (1:22,45; 1.14%)  
         
2.   GERDEJ Nija, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50PZ     5.    0:33,50     619               (0:33,35; -0.44%) (kadetinje+absolutno)
    50PZ     (finale) 4.    0:33,13     640    os.rek. (0:33,35; 0.66%) (kadetinje+absolutno)
    100PZ     4.    1:12,28     642               (1:12,10; -0.24%) (kadetinje+absolutno)
    100PZ     (finale) 4.    1:11,11     674    os.rek. (1:12,10; 1.39%) (kadetinje+absolutno)
    200PZ     1.    2:35,92     642               (2:32,79; -2%) (kadetinje+absolutno)
    200PZ     (finale) 3.    2:30,85     709    os.rek. (2:32,79; 1.28%) (kadetinje+absolutno)
    50DZ     10.    0:29,11     587    os.rek. (0:31,52; 8.27%) (kadetinje+absolutno)
    50DZ     (finale) 9.    0:28,94     597    os.rek. (0:31,52; 8.91%) (kadetinje+absolutno)
    50HZ     5.    0:29,81     609               (0:29,68; -0.43%) (kadetinje+absolutno)
    50HZ     (finale) 3.    0:29,28     642    os.rek. (0:29,68; 1.36%) (kadetinje+absolutno)
    100MZ     3.    1:05,84     632    os.rek. (1:06,99; 1.74%)  
    100MZ     (finale) 3.    1:05,04     655    os.rek. (1:06,99; 2.99%)  
         
3.   GNAMUŠ ŠLEBNIK Katarina, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     81.    0:30,14     440    os.rek. (0:35,14; 16.58%) (kadetinje+absolutno)
    50DZ     83.    0:34,92     340    os.rek. (brez rezultata)  
    50HZ     57.    0:35,60     357    os.rek. (0:36,01; 1.15%) (kadetinje)
    50HZ     (1. v štafeti) –     0:35,05     374    os.rek. (0:36,01; 2.73%) (kadetinje)
    100HZ     59.    1:17,49     355               (1:17,02; -0.6%) (kadetinje)
    100HZ     (1. v štafeti) –     1:16,83     364    os.rek. (1:17,02; 0.24%) (kadetinje)
    200HZ     32.    2:46,06     367    os.rek. (3:05,06; 11.44%) (kadetinje)
    100MZ     56.    1:16,89     396    os.rek. (1:19,44; 3.31%)  
         
4.   GOLOB Maja, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     116.    0:31,78     375               (0:31,08; -2.2%) (kadetinje)
    50PZ     33.    0:39,04     391               (0:36,18; -7.32%) (kadetinje)
    50PZ     (finale) 22.    0:38,81     398               (0:36,18; -6.77%) (kadetinje)
    100PZ     21.    1:24,17     406               (1:20,30; -4.59%) (kadetinje)
    100PZ     (finale) 17.    1:22,85     426               (1:20,30; -3.07%) (kadetinje)
    50DZ     75.    0:34,08     366    os.rek. (0:34,49; 1.2%) (kadetinje)
    100DZ     40.    1:21,58     299               (1:18,70; -3.53%)  
         
5.   KOKOT Lana, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     42.    0:28,57     516               (0:28,07; -1.75%) (kadetinje+absolutno)
    50KZ     (finale) 20.    0:28,16     539               (0:28,07; -0.31%) (kadetinje+absolutno)
    50KZ     (1. v štafeti) –     0:28,11     542               (0:28,07; -0.14%) (kadetinje+absolutno)
    100KZ     27.    1:01,08     556               (1:00,85; -0.37%) (kadetinje+absolutno)
    100KZ     (finale) 18.    1:00,92     561               (1:00,85; -0.11%) (kadetinje+absolutno)
    100KZ     (1. v štafeti) –     1:00,45     574    os.rek. (1:00,85; 0.66%) (kadetinje+absolutno)
    200KZ     20.    2:11,81     586               (2:08,68; -2.37%) (kadetinje+absolutno)
    200KZ     (finale) 11.    2:11,32     592               (2:08,68; -2.01%) (kadetinje+absolutno)
    200KZ     (1. v štafeti) –     2:11,79     586               (2:08,68; -2.35%) (kadetinje+absolutno)
    400KZ     8.    4:34,65     617               (4:32,15; -0.91%) (kadetinje+absolutno)
    400KZ     (finale) 8.    4:30,87     644    os.rek. (4:32,15; 0.47%) (kadetinje+absolutno)
    800KZ     (finale) 5.    9:13,80     648    os.rek. (9:14,27; 0.08%) (kadetinje+absolutno)
    800KZ     (vmesni čas) –     9:29,70     595               (9:14,27; -2.7%) (kadetinje+absolutno)
    1500KZ     (finale) 3.    17:47,41     636    os.rek. (brez rezultata) (kadetinje+absolutno)
         
6.   KOŠELJNIK Ula, 2008 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     101.    0:30,87     409    os.rek. (0:32,56; 5.47%) (kadetinje)
    100KZ     82.    1:06,50     431    os.rek. (1:11,64; 7.72%) (kadetinje)
    200KZ     52.    2:21,20     476    os.rek. (2:22,32; 0.79%) (kadetinje+absolutno)
    400KZ     33.    4:59,29     477               (4:53,99; -1.77%) (kadetinje+absolutno)
    400KZ     (finale) 22.    4:57,32     487               (4:53,99; -1.12%) (kadetinje+absolutno)
    100DZ     34.    1:18,18     340               (1:17,20; -1.25%)  
    100DZ     (finale) 23.    1:16,43     364    os.rek. (1:17,20; 1%)  
    100MZ     63.    1:18,84     368    os.rek. (1:21,48; 3.34%)  
         
7.   LAJBAHER Maja, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     12.    0:27,48     580    os.rek. (0:27,49; 0.03%) (kadetinje+absolutno)
    50KZ     (finale) 9.    0:27,28     593    os.rek. (0:27,49; 0.76%) (kadetinje+absolutno)
    100KZ     16.    1:00,31     578    os.rek. (1:01,06; 1.24%) (kadetinje+absolutno)
    100KZ     (finale) 12.    0:59,82     592    os.rek. (1:01,06; 2.07%) (kadetinje+absolutno)
    200KZ     13.    2:10,90     598    os.rek. (2:12,76; 1.42%) (kadetinje+absolutno)
    200KZ     (finale) 16.    2:14,01     557               (2:12,76; -0.93%) (kadetinje+absolutno)
    50DZ     8.    0:28,72     611    os.rek. (0:29,11; 1.35%) (kadetinje+absolutno)
    50DZ     (finale) 8.    0:29,23     580               (0:29,11; -0.41%) (kadetinje+absolutno)
    100DZ     5.    1:05,55     577    os.rek. (1:06,51; 1.46%) (kadetinje+absolutno)
    100DZ     (finale) 7.    1:05,81     570    os.rek. (1:06,51; 1.06%) (kadetinje+absolutno)
    100MZ     10.    1:08,62     558    os.rek. (1:10,70; 3.03%)  
    100MZ     (finale) 12.    1:08,76     555    os.rek. (1:10,70; 2.82%)  
         
8.   MEDVED Tinkara, 2006 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     92.    0:30,37     430    os.rek. (0:30,67; 0.98%) (mladinke)
    100KZ     83.    1:06,64     428    os.rek. (1:06,73; 0.13%) (mladinke)
    50PZ     28.    0:38,39     411    os.rek. (0:38,54; 0.39%) (mladinke)
    100PZ     18.    1:22,76     427    os.rek. (1:23,90; 1.37%) (mladinke)
    200PZ     18.    3:00,67     413               (2:57,98; -1.48%) (mladinke)
         
9.   MERKAČ Julija, 2006 disc.           mesto čas točke  
    50DZ     39.    0:31,86     448               (0:29,96; -5.96%) (mladinke+absolutno)
    100DZ     29.    1:13,48     410               (1:06,41; -9.62%)  
    100MZ     53.    1:16,34     405               (1:10,65; -7.45%)  
    200MZ     24.    2:44,00     410               (2:27,71; -9.93%) (mladinke)
         
10.   PODRŽAVNIK Zara, 2008 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     43.    0:28,68     511    os.rek. (0:31,15; 8.61%) (kadetinje+absolutno)
    50KZ     (finale) 22.    0:28,50     520    os.rek. (0:31,15; 9.29%) (kadetinje+absolutno)
    200KZ     21.    2:12,05     582               (2:12,04; 0%) (kadetinje+absolutno)
    200KZ     (finale) 21.    2:13,89     559               (2:12,04; -1.38%) (kadetinje+absolutno)
    400KZ     9.    4:36,10     608               (4:34,53; -0.56%) (kadetinje+absolutno)
    400KZ     (finale) 10.    4:31,65     638    os.rek. (4:34,53; 1.06%) (kadetinje+absolutno)
    800KZ     (finale) 8.    9:20,86     624    os.rek. (9:27,15; 1.12%) (kadetinje+absolutno)
    800KZ     (vmesni čas) –     9:46,68     545               (9:27,15; -3.32%) (kadetinje+absolutno)
    1500KZ     (finale) 7.    18:15,25     588    os.rek. (brez rezultata) (kadetinje+absolutno)
    50HZ     (1. v štafeti) –     0:32,37     475    os.rek. (0:35,34; 9.17%) (kadetinje+absolutno)
    100HZ     (1. v štafeti) –     1:08,24     520    os.rek. (1:09,30; 1.55%) (kadetinje+absolutno)
    200MZ     9.    2:28,58     551    os.rek. (2:29,74; 0.78%) (kadetinje+absolutno)
    200MZ     (finale) 9.    2:26,50     575    os.rek. (2:29,74; 2.21%) (kadetinje+absolutno)
    400MZ     4.    5:16,11     549    os.rek. (5:16,69; 0.18%) (kadetinje+absolutno)
    400MZ     (finale) 4.    5:12,32     569    os.rek. (5:16,69; 1.39%) (kadetinje+absolutno)
         
11.   PORI Naja, 2008 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     113.    0:31,54     384               (0:30,73; -2.56%) (kadetinje)
    50KZ     (1. v štafeti) –     0:31,03     403               (0:30,73; -0.96%) (kadetinje)
    100KZ     (1. v štafeti) –     1:07,70     408    os.rek. (1:08,57; 1.28%) (kadetinje)
    100DZ     45.    1:23,65     277               (1:18,30; -6.39%)  
    50HZ     68.    0:36,97     319    os.rek. (0:37,10; 0.35%)  
    100HZ     66.    1:20,00     323               (1:19,38; -0.77%)  
    100MZ     57.    1:17,05     394    os.rek. (1:18,90; 2.4%)  
    200MZ     27.    2:52,10     355               (2:46,30; -3.37%)  
    200MZ     (finale) 21.    2:47,95     381               (2:46,30; -0.98%) (kadetinje)
         
12.   POROBIJA Zala, 2008 disc.           mesto čas točke  
    50PZ     31.    0:38,85     397    os.rek. (0:41,06; 5.68%) (kadetinje)
    50PZ     (finale) 19.    0:38,21     417    os.rek. (0:41,06; 7.45%) (kadetinje)
    100PZ     23.    1:24,43     402    os.rek. (1:26,51; 2.46%) (kadetinje)
    100PZ     (finale) 18.    1:23,38     418    os.rek. (1:26,51; 3.75%) (kadetinje)
    200PZ     19.    3:01,73     406    os.rek. (3:02,89; 0.63%) (kadetinje)
    200PZ     (finale) 16.    3:00,00     417    os.rek. (3:02,89; 1.6%) (kadetinje)
    50DZ     87.    0:35,20     332    os.rek. (0:36,05; 2.41%)  
    100MZ     55.    1:16,47     403    os.rek. (1:20,51; 5.28%)  
         
13.   PŠENIČNIK Neli, 2006 disc.           mesto čas točke  
    50HZ     4.    0:29,46     631               (0:29,32; -0.47%) (mladinke+absolutno)
    50HZ     (finale) 4.    0:29,52     627               (0:29,32; -0.67%) (mladinke+absolutno)
    50HZ     (1. v štafeti) –     0:29,90     603               (0:29,32; -1.93%) (mladinke+absolutno)
    50HZ     (1. v štafeti) –     0:29,74     613               (0:29,32; -1.41%) (mladinke+absolutno)
    50HZ     (1. v štafeti) –     0:29,72     614               (0:29,32; -1.34%) (mladinke+absolutno)
    50HZ     (1. v štafeti) –     0:29,65     619               (0:29,32; -1.11%) (mladinke+absolutno)
    100HZ     2.    1:03,67     640    os.rek. (1:03,75; 0.12%) (mladinke+absolutno)
    100HZ     (finale) 3.    1:03,48     646    os.rek. (1:03,75; 0.42%) (mladinke+absolutno)
    100HZ     (1. v štafeti) –     1:04,52     615               (1:03,75; -1.19%) (mladinke+absolutno)
    100HZ     (1. v štafeti) –     1:04,24     623               (1:03,75; -0.76%) (mladinke+absolutno)
    200HZ     8.    2:24,09     562               (2:19,29; -3.33%) (mladinke+absolutno)
    200HZ     (finale) 3.    2:18,90     627    os.rek. (2:19,29; 0.28%) (mladinke+absolutno)
    100MZ     5.    1:06,96     601               (1:06,44; -0.77%)  
    100MZ     (finale) 6.    1:07,58     584               (1:06,44; -1.68%)  
         
14.   SEDAR Manca, 2004 disc.           mesto čas točke  
    50PZ     19.    0:36,69     471               (0:36,00; -1.88%) (absolutno)
    100PZ     12.    1:19,82     476               (1:18,17; -2.06%) (absolutno)
    200PZ     11.    2:49,65     499               (2:46,54; -1.83%) (absolutno)
    50DZ     52.    0:32,84     409               (0:32,65; -0.57%)  
    100HZ     39.    1:13,01     424               (1:11,10; -2.61%) (absolutno)
    100MZ     47.    1:15,39     421               (1:12,03; -4.45%)  
         
15.   SEKUTI Hana, 2006 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     5.    0:26,80     626    os.rek. (0:26,86; 0.22%) (mladinke+absolutno)
    50KZ     (finale) 5.    0:26,49     648    os.rek. (0:26,86; 1.39%) (mladinke+absolutno)
    50KZ     (1. v štafeti) –     0:26,47     650    os.rek. (0:26,86; 1.47%) (mladinke+absolutno)
    50KZ     (1. v štafeti) –     0:26,27     665    os.rek. (0:26,86; 2.24%) (mladinke+absolutno)
    100KZ     6.    0:57,69     660    os.rek. (0:58,00; 0.53%) (mladinke+absolutno)
    100KZ     (finale) 6.    0:57,07     682    os.rek. (0:58,00; 1.62%) (mladinke+absolutno)
    100KZ     (1. v štafeti) –     0:57,58     664    os.rek. (0:58,00; 0.72%) (mladinke+absolutno)
    200KZ     7.    2:05,42     680    os.rek. (2:07,30; 1.49%) (mladinke+absolutno)
    200KZ     (finale) 7.    2:04,37     697    os.rek. (2:07,30; 2.35%) (mladinke+absolutno)
    50DZ     3.    0:28,02     658    os.rek. (0:28,48; 1.64%) (mladinke+absolutno)
    50DZ     (finale) 4.    0:27,98     661    os.rek. (0:28,48; 1.78%) (mladinke+absolutno)
    100DZ     2.    1:02,83     655               (1:02,45; -0.6%) (mladinke+absolutno)
    100DZ     (finale) 2.    1:01,21     709    os.rek. (1:02,45; 2.02%) (mladinke+absolutno)
    200DZ     1.    2:16,72     669    os.rek. (2:19,40; 1.96%) (mladinke+absolutno)
    200DZ     (finale) 1.    2:14,73     699    os.rek. (2:19,40; 3.46%) (mladinke+absolutno)
         
16.   ŠEGEL Nuša, 2003 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     9.    0:27,38     587               (0:26,98; -1.46%) (absolutno)
    50KZ     (finale) 6.    0:27,14     603               (0:26,98; -0.58%) (absolutno)
    100KZ     17.    1:00,39     576               (0:59,74; -1.07%) (absolutno)
    50HZ     16.    0:31,39     521    os.rek. (0:31,83; 1.4%) (absolutno)
    100HZ     18.    1:08,91     505               (1:08,13; -1.13%) (absolutno)
         
17.   TUŠEK Daša, 2003 disc.           mesto čas točke  
    100KZ     9.    0:58,83     623               (0:57,82; -1.71%) (absolutno)
    100KZ     (1. v štafeti) –     0:58,24     642               (0:57,82; -0.72%) (absolutno)
    200KZ     3.    2:04,39     697               (2:00,88; -2.82%) (absolutno)
    200KZ     (finale) 4.    2:02,79     725               (2:00,88; -1.55%) (absolutno)
    200KZ     (1. v štafeti) –     2:03,09     719               (2:00,88; -1.79%) (absolutno)
    400KZ     1.    4:17,82     746               (4:09,64; -3.17%) (absolutno)
    400KZ     (finale) 1.    4:15,36     768               (4:09,64; -2.23%) (absolutno)
    800KZ     (finale) 1.    8:40,89     779               (8:28,65; -2.34%) (absolutno)
         
18.   KELAIDIS Luka Iosif, 2003 disc.           mesto čas točke  
    50KM     33.    0:24,74     541    os.rek. (0:25,09; 1.41%) (absolutno)
    50PM     11.    0:30,48     548    os.rek. (0:30,78; 0.98%) (absolutno)
    100PM     16.    1:08,47     526               (1:07,73; -1.08%) (absolutno)
    50DM     21.    0:26,68     541    os.rek. (0:27,42; 2.77%) (absolutno)
         
19.   KNEZ Ožbej, 2004 disc.           mesto čas točke  
    100PM     7.    1:06,00     587    os.rek. (1:11,60; 8.48%) (mladinci+absolutno)
    100PM     (finale) 8.    1:05,89     590    os.rek. (1:11,60; 8.66%) (mladinci+absolutno)
    200PM     9.    2:29,06     523               (2:26,07; -2%) (mladinci+absolutno)
    200PM     (finale) 9.    2:24,25     578    os.rek. (2:26,07; 1.26%) (mladinci+absolutno)
    100DM     17.    0:58,58     542               (0:57,95; -1.07%) (mladinci+absolutno)
    100DM     (finale) 10.    0:57,85     563    os.rek. (0:57,95; 0.17%) (mladinci+absolutno)
    200DM     5.    2:08,94     591    os.rek. (2:09,76; 0.63%) (mladinci+absolutno)
    200DM     (finale) 7.    2:10,30     573               (2:09,76; -0.41%) (mladinci+absolutno)
    200MM     8.    2:10,19     597    os.rek. (2:12,58; 1.83%) (mladinci+absolutno)
    200MM     (finale) 7.    2:08,71     617    os.rek. (2:12,58; 3%) (mladinci+absolutno)
    400MM     4.    4:36,37     613    os.rek. (4:37,62; 0.45%) (mladinci+absolutno)
    400MM     (finale) 4.    4:32,28     641    os.rek. (4:37,62; 1.96%) (mladinci+absolutno)
         
20.   KOROŠ Anže, 2003 disc.           mesto čas točke  
    200PM     24.    2:35,52     461               (2:27,18; -5.36%) (absolutno)
    50HM     10.    0:27,32     538    os.rek. (0:28,01; 2.52%) (absolutno)
    50HM     (1. v štafeti) –     0:26,99     557    os.rek. (0:28,01; 3.77%) (absolutno)
    100HM     5.    0:58,36     567    os.rek. (0:59,84; 2.53%) (absolutno)
    100HM     (finale) 6.    0:58,51     563    os.rek. (0:59,84; 2.27%) (absolutno)
    100HM     (1. v štafeti) –     0:58,92     551    os.rek. (0:59,84; 1.56%) (absolutno)
    200HM     9.    2:12,10     511               (2:09,57; -1.91%) (absolutno)
    100MM     18.    1:01,35     518    os.rek. (1:01,80; 0.73%)  
         
21.   MARIĆ Bastian, 2006 disc.           mesto čas točke  
    50KM     91.    0:26,75     428    os.rek. (0:26,86; 0.41%) (kadeti+absolutno)
    100KM     66.    0:58,57     448               (0:58,56; -0.01%) (kadeti+absolutno)
    200KM     68.    2:10,22     444    os.rek. (2:32,36; 17%) (kadeti)
    50PM     56.    0:35,07     360               (0:34,44; -1.79%) (kadeti)
    100PM     39.    1:14,86     402               (1:14,06; -1.06%) (kadeti)
    200PM     31.    2:40,79     417    os.rek. (2:41,41; 0.38%) (kadeti)
         
22.   METULJ Marcel, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50KM     36.    0:24,90     530               (0:24,80; -0.4%) (kadeti+absolutno)
    50KM     (finale) 20.    0:24,91     530               (0:24,80; -0.44%) (kadeti+absolutno)
    50KM     (1. v štafeti) –     0:25,15     515               (0:24,80; -1.39%) (kadeti+absolutno)
    50KM     (1. v štafeti) –     0:25,41     499               (0:24,80; -2.4%) (kadeti+absolutno)
    100KM     39.    0:55,68     522               (0:55,06; -1.11%) (kadeti+absolutno)
    100KM     (finale) 19.    0:55,09     539               (0:55,06; -0.05%) (kadeti+absolutno)
    100KM     (1. v štafeti) –     0:55,43     529               (0:55,06; -0.66%) (kadeti+absolutno)
    200KM     48.    2:03,63     519    os.rek. (2:28,41; 20.04%) (kadeti+absolutno)
    200KM     (finale) 23.    2:03,46     521    os.rek. (2:28,41; 20.2%) (kadeti+absolutno)
    200KM     (1. v štafeti) –     2:04,54     507    os.rek. (2:28,41; 19.16%) (kadeti+absolutno)
    50PM     32.    0:31,88     479               (0:31,40; -1.5%) (kadeti+absolutno)
    50PM     (finale) 18.    0:31,54     495               (0:31,40; -0.44%) (kadeti+absolutno)
    50DM     60.    0:28,45     446    os.rek. (0:28,82; 1.3%) (kadeti+absolutno)
    100MM     33.    1:04,31     449               (1:04,09; -0.34%)  
    100MM     (finale) 21.    1:03,39     469    os.rek. (1:04,09; 1.1%)  
         
23.   PANIĆ Nal, 2007 disc.           mesto čas točke  
    50PM     61.    0:35,98     333    os.rek. (0:37,42; 4%) (kadeti)
    50DM     113.    0:32,82     291    os.rek. (0:33,27; 1.37%)  
    100DM     66.    1:13,81     271    os.rek. (1:28,70; 20.17%)  
    50HM     57.    0:32,94     306    os.rek. (0:34,00; 3.21%) (kadeti)
    100HM     43.    1:12,61     294    os.rek. (1:13,94; 1.83%)  
    100MM     71.    1:14,64     287    os.rek. (1:15,41; 1.03%)  
         
24.   PETRIČ Lovro, 2005 disc.           mesto čas točke  
    50KM     74.    0:26,15     458    os.rek. (0:26,33; 0.68%) (mladinci+absolutno)
    100KM     53.    0:57,13     483    os.rek. (0:58,04; 1.59%) (mladinci+absolutno)
    200KM     59.    2:06,95     479               (2:04,55; -1.89%) (mladinci+absolutno)
    50HM     35.    0:30,49     387    os.rek. (0:31,43; 3.08%) (mladinci)
    100HM     28.    1:07,26     371               (1:07,11; -0.22%) (mladinci)
         
25.   PODRŽAVNIK Žan, 2006 disc.           mesto čas točke  
    200KM     45.    2:03,28     523               (2:02,91; -0.3%) (kadeti+absolutno)
    200KM     (finale) 20.    2:02,41     534    os.rek. (2:02,91; 0.4%) (kadeti+absolutno)
    400KM     26.    4:19,15     549    os.rek. (4:22,80; 1.4%) (kadeti+absolutno)
    400KM     (finale) 18.    4:16,70     565    os.rek. (4:22,80; 2.37%) (kadeti+absolutno)
    800KM     (finale) 14.    8:48,45     590    os.rek. (brez rezultata) (kadeti+absolutno)
    50DM     70.    0:28,86     428               (0:28,57; -1%) (kadeti)
    100DM     48.    1:04,74     401               (1:02,64; -3.24%) (kadeti)
    200DM     14.    2:19,38     468    os.rek. (2:20,27; 0.63%) (kadeti+absolutno)
    200DM     (finale) 11.    2:17,46     488    os.rek. (2:20,27; 2.04%) (kadeti+absolutno)
         
26.   ROTOVNIK Tine, 2005 disc.           mesto čas točke  
    50KM     (1. v štafeti) –     0:25,02     523    os.rek. (0:25,49; 1.87%) (mladinci+absolutno)
    100KM     31.    0:54,61     553    os.rek. (0:54,68; 0.12%) (mladinci+absolutno)
    200KM     28.    1:59,30     577    os.rek. (2:02,58; 2.74%) (mladinci+absolutno)
    50DM     27.    0:27,01     522               (0:26,78; -0.85%) (mladinci+absolutno)
    50DM     (finale) 13.    0:26,66     542    os.rek. (0:26,78; 0.45%) (mladinci+absolutno)
    100DM     23.    0:59,82     509    os.rek. (1:00,08; 0.43%) (mladinci+absolutno)
    100DM     (finale) 14.    1:00,53     491               (1:00,08; -0.74%) (mladinci+absolutno)
    50HM     25.    0:29,08     446    os.rek. (0:32,38; 11.34%) (mladinci+absolutno)
         
27.   VERBOLE Kevin, 2007 disc.           mesto čas točke  
    400KM     37.    4:28,95     491    os.rek. (5:13,84; 16.69%) (kadeti+absolutno)
    400KM     (finale) 23.    4:34,33     463    os.rek. (5:13,84; 14.4%) (kadeti+absolutno)
    50PM     40.    0:32,64     446    os.rek. (0:33,49; 2.6%) (kadeti+absolutno)
    100PM     33.    1:12,62     441               (1:12,36; -0.35%) (kadeti+absolutno)
    200PM     28.    2:38,91     432               (2:36,97; -1.22%) (kadeti)
    200PM     (finale) 22.    2:38,35     436               (2:36,97; -0.87%) (kadeti+absolutno)
    50HM     (1. v štafeti) –     0:30,75     377    os.rek. (0:31,28; 1.72%) (kadeti)
    50HM     (1. v štafeti) –     0:30,34     392    os.rek. (0:31,28; 3.09%) (kadeti)
    100HM     (1. v štafeti) –     1:07,42     368    os.rek. (1:16,59; 13.6%) (kadeti)
    200HM     19.    2:22,21     409    os.rek. (2:24,98; 1.94%) (kadeti+absolutno)
    200HM     (finale) 14.    2:22,61     406    os.rek. (2:24,98; 1.66%) (kadeti+absolutno)
    400MM     18.    5:10,24     433    os.rek. (5:58,11; 15.42%) (kadeti+absolutno)
    400MM     (finale) 17.    5:09,28     437    os.rek. (5:58,11; 15.78%) (kadeti+absolutno)
         
28.   ZMAGAJ Nace, 2006 disc.           mesto čas točke  
    100KM     68.    0:58,63     447               (0:58,44; -0.32%) (kadeti+absolutno)
    200KM     57.    2:06,24     487               (2:05,15; -0.86%) (kadeti+absolutno)
    400KM     31.    4:24,30     517    os.rek. (4:26,09; 0.67%) (kadeti+absolutno)
    400KM     (finale) 20.    4:18,88     551    os.rek. (4:26,09; 2.78%) (kadeti+absolutno)
    800KM     (finale) 19.    9:04,79     539    os.rek. (9:10,10; 0.97%) (kadeti+absolutno)
    800KM     (vmesni čas) –     9:07,50     531    os.rek. (9:10,10; 0.47%) (kadeti+absolutno)
    1500KM     (finale) 13.    17:06,71     561    os.rek. (17:19,45; 1.24%) (kadeti+absolutno)

Share this post