Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, 27.-29.1.2023, Ljubljana, 25m bazen

Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, 27.-29.1.2023, Ljubljana, 25m bazen

         
1.   BOŽIČ Pia, 2010 disc.           mesto čas točke  
    100KZ     7.    1:09,06     385    os.rek. (1:09,31; 0.36%) (deklice)
    100KZ     (finale) 6.    1:08,57     393    os.rek. (1:09,31; 1.07%) (deklice)
    200KZ     4.    2:26,29     428    os.rek. (2:28,48; 1.49%) (deklice)
    200KZ     (finale) 3.    2:22,74     461    os.rek. (2:28,48; 4.02%) (deklice)
    400KZ     4.    5:04,09     455    os.rek. (5:14,42; 3.39%) (deklice)
    400KZ     (finale) 2.    4:57,31     487    os.rek. (5:14,42; 5.75%) (deklice+absolutno)
    800KZ     2.    10:07,35     491    os.rek. (10:16,34; 1.48%) (deklice+absolutno)
    50HZ     (1. v štafeti) –     0:34,62     388    os.rek. (0:35,56; 2.71%) (deklice)
    100HZ     3.    1:14,46     400               (1:13,53; -1.24%) (deklice)
    100HZ     (finale) 3.    1:12,78     428    os.rek. (1:13,53; 1.03%) (deklice+absolutno)
    100HZ     (1. v štafeti) –     1:11,94     444    os.rek. (1:13,53; 2.21%) (deklice+absolutno)
    200HZ     2.    2:37,16     433    os.rek. (2:39,27; 1.34%) (deklice+absolutno)
    200HZ     (finale) 1.    2:34,17     459    os.rek. (2:39,27; 3.3%) (deklice+absolutno)
         
2.   GNAMUŠ ŠLEBNIK Aleksandra, 2010 disc.           mesto čas točke  
    100KZ     (1. v štafeti) –     1:08,93     387    os.rek. (1:09,21; 0.4%) (deklice)
    200KZ     (1. v štafeti) –     2:30,04     397    os.rek. (2:31,33; 0.85%) (deklice)
    50PZ     3.    0:38,69     402               (0:38,59; -0.25%) (deklice)
    50PZ     (finale) 4.    0:39,05     391               (0:38,59; -1.17%) (deklice)
    100PZ     3.    1:24,04     408               (1:21,40; -3.14%) (deklice)
    100PZ     (finale) 2.    1:21,62     445               (1:21,40; -0.26%) (deklice+absolutno)
    200PZ     3.    2:57,42     436               (2:52,08; -3%) (deklice)
    200PZ     (finale) 3.    2:56,57     442               (2:52,08; -2.54%) (deklice+absolutno)
    100MZ     5.    1:16,52     402    os.rek. (1:17,18; 0.86%) (deklice)
    100MZ     (finale) 5.    1:16,76     398    os.rek. (1:17,18; 0.54%) (deklice)
    400MZ     3.    5:46,61     416    os.rek. (5:51,31; 1.35%) (deklice)
         
3.   HELBL Lija, 2010 disc.           mesto čas točke  
    50PZ     10.    0:40,93     339    os.rek. (0:40,99; 0.14%) (deklice)
    50PZ     (finale) 10.    0:40,12     360    os.rek. (0:40,99; 2.16%) (deklice)
    100PZ     12.    1:32,84     303               (1:28,56; -4.61%) (deklice)
    100PZ     (finale) 10.    1:27,98     356    os.rek. (1:28,56; 0.65%) (deklice)
    200PZ     9.    3:09,17     359    os.rek. (3:23,27; 7.45%) (deklice)
    200PZ     (finale) 9.    3:05,60     381    os.rek. (3:23,27; 9.52%) (deklice)
    50HZ     14.    0:37,09     316    os.rek. (0:38,95; 5.01%) (deklice)
    50HZ     (finale) 16.    0:38,09     291    os.rek. (0:38,95; 2.25%) (deklice)
    100HZ     11.    1:20,75     314    os.rek. (1:22,96; 2.73%) (deklice)
    100HZ     (finale) 13.    1:20,14     321    os.rek. (1:22,96; 3.51%) (deklice)
    200HZ     15.    2:56,14     307    os.rek. (2:56,33; 0.1%) (deklice)
    200HZ     (finale) 13.    2:54,73     315    os.rek. (2:56,33; 0.91%) (deklice)
         
4.   KNEZ Zara, 2010 disc.           mesto čas točke  
    100KZ     12.    1:11,50     347    os.rek. (1:11,81; 0.43%) (deklice)
    100KZ     (finale) 15.    1:12,14     337               (1:11,81; -0.45%) (deklice)
    50PZ     4.    0:39,34     382               (0:39,07; -0.68%) (deklice)
    50PZ     (finale) 3.    0:38,59     405    os.rek. (0:39,07; 1.24%) (deklice)
    100PZ     4.    1:25,63     386               (1:25,27; -0.42%) (deklice)
    100PZ     (finale) 4.    1:23,05     423    os.rek. (1:25,27; 2.67%) (deklice)
    200PZ     4.    3:02,44     401               (2:59,84; -1.42%) (deklice)
    200PZ     (finale) 5.    3:00,32     415               (2:59,84; -0.26%) (deklice)
    200MZ     5.    2:50,76     363    os.rek. (2:51,11; 0.2%) (deklice)
    200MZ     (finale) 7.    2:51,47     358               (2:51,11; -0.2%) (deklice)
    400MZ     5.    5:52,77     395               (5:51,58; -0.33%) (deklice)
         
5.   KOREN Maša, 2011 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     7.    0:32,92     337    os.rek. (0:33,44; 1.57%) (deklice)
    50KZ     (finale) 8.    0:33,16     330    os.rek. (0:33,44; 0.84%) (deklice)
    100KZ     9.    1:14,09     311    os.rek. (1:17,50; 4.6%) (deklice)
    50PZ     6.    0:42,79     297    os.rek. (0:42,89; 0.23%) (deklice)
    50PZ     (finale) 6.    0:43,13     290               (0:42,89; -0.55%) (deklice)
    100PZ     5.    1:33,11     300    os.rek. (1:35,23; 2.27%) (deklice)
    100PZ     (finale) 4.    1:30,41     328    os.rek. (1:35,23; 5.33%) (deklice)
         
6.   MARKAČ Nik, 2009 disc.           mesto čas točke  
    50KM     (1. v štafeti) –     0:26,18     456    os.rek. (0:26,66; 1.83%) (dečki+absolutno)
    200KM     1.    2:05,32     498               (2:04,82; -0.39%) (dečki+absolutno)
    200KM     (finale) 1.    2:04,36     510    os.rek. (2:04,82; 0.36%) (dečki+absolutno)
    400KM     1.    4:26,90     502    os.rek. (4:28,08; 0.44%) (dečki+absolutno)
    400KM     (finale) 1.    4:22,61     527    os.rek. (4:28,08; 2.08%) (dečki+absolutno)
    800KM     (vmesni čas) –     9:08,46     528    os.rek. (9:20,14; 2.12%)  
    1500KM     1.    17:14,94     547    os.rek. (17:39,86; 2.4%) (dečki+absolutno)
    200DM     3.    2:27,89     392               (2:24,84; -2.06%) (dečki)
    100HM     2.    1:04,83     414               (1:04,17; -1.01%) (dečki+absolutno)
    100HM     (finale) 3.    1:05,54     400               (1:04,17; -2.09%) (dečki)
    200HM     3.    2:21,24     418    os.rek. (2:22,48; 0.87%) (dečki+absolutno)
    200HM     (finale) 3.    2:20,69     423    os.rek. (2:22,48; 1.27%) (dečki+absolutno)
         
7.   PATERNOSTER Alexander, 2009 disc.           mesto čas točke  
    50PM     11.    0:37,76     288               (0:37,26; -1.32%) (dečki)
    50PM     (finale) 11.    0:37,29     299               (0:37,26; -0.08%) (dečki)
    100PM     8.    1:21,03     317               (1:19,29; -2.14%) (dečki)
    100PM     (finale) 6.    1:19,62     334               (1:19,29; -0.41%) (dečki)
    200PM     3.    2:45,69     381               (2:45,18; -0.3%) (dečki)
    200PM     (finale) 4.    2:43,19     399    os.rek. (2:45,18; 1.21%) (dečki)
    200DM     6.    2:38,47     318    os.rek. (2:39,91; 0.9%) (dečki)
    200MM     6.    2:37,60     336    os.rek. (2:37,87; 0.17%) (dečki)
    200MM     (finale) 6.    2:35,87     347    os.rek. (2:37,87; 1.28%) (dečki)
    400MM     3.    5:19,58     396    os.rek. (5:21,17; 0.49%) (dečki)
         
8.   VUŠNIK Žan Luka, 2009 disc.           mesto čas točke  
    50KM     6.    0:27,24     405               (0:27,18; -0.22%) (dečki)
    50KM     (finale) 5.    0:26,93     419    os.rek. (0:27,18; 0.92%) (dečki)
    100KM     6.    1:00,37     409    os.rek. (1:00,92; 0.91%) (dečki)
    100KM     (finale) 6.    1:00,53     406    os.rek. (1:00,92; 0.64%) (dečki)
    50DM     6.    0:29,53     399    os.rek. (0:29,90; 1.25%) (dečki)
    50DM     (finale) 6.    0:29,37     406    os.rek. (0:29,90; 1.8%) (dečki)
    100DM     6.    1:07,10     361               (1:06,81; -0.43%) (dečki)
    100DM     (finale) 7.    1:06,43     372    os.rek. (1:06,81; 0.57%) (dečki)
    50HM     4.    0:30,79     375    os.rek. (0:32,24; 4.7%) (dečki)
    50HM     (finale) 4.    0:30,43     389    os.rek. (0:32,24; 5.94%) (dečki)
    100HM     6.    1:08,53     350    os.rek. (1:11,63; 4.52%) (dečki)
    100HM     (finale) 7.    1:09,37     338    os.rek. (1:11,63; 3.25%) (dečki)

Share this post