Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, 22.-24.7.2022, Ravne na Koroškem, 50m bazen

Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, 22.-24.7.2022, Ravne na Koroškem, 50m bazen

         
1.   BOŽIČ Pia, 2010 disc.           mesto čas točke  
    100KZ     25.    1:10,87     388    os.rek. (1:13,60; 3.85%) (deklice)
    200KZ     18.    2:33,83     396    os.rek. (2:37,28; 2.24%) (deklice)
    400KZ     12.    5:17,59     412    os.rek. (5:26,29; 2.73%) (deklice)
    400KZ     (finale) 12.    5:15,66     420    os.rek. (5:26,29; 3.36%) (deklice)
    50HZ     20.    0:38,02     357               (0:37,67; -0.92%) (deklice)
    50HZ     (1. v štafeti) –     0:38,42     346               (0:37,67; -1.95%) (deklice)
    100HZ     14.    1:21,12     355               (1:20,54; -0.71%) (deklice)
    100HZ     (finale) 16.    1:22,53     337               (1:20,54; -2.41%) (deklice)
    100HZ     (1. v štafeti) –     1:22,73     334               (1:20,54; -2.64%) (deklice)
    100HZ     (1. v štafeti) –     1:18,92     385    os.rek. (1:20,54; 2.05%) (deklice)
    200HZ     12.    2:51,44     372    os.rek. (2:53,55; 1.23%) (deklice)
    200HZ     (finale) 11.    2:47,79     397    os.rek. (2:53,55; 3.43%) (deklice)
         
2.   GNAMUŠ ŠLEBNIK Aleksandra, 2010 disc.           mesto čas točke  
    50PZ     10.    0:41,72     346    os.rek. (0:42,26; 1.29%) (deklice)
    50PZ     (finale) 10.    0:41,12     361    os.rek. (0:42,26; 2.77%) (deklice)
    100PZ     11.    1:30,77     352    os.rek. (1:33,16; 2.63%) (deklice)
    100PZ     (finale) 10.    1:27,93     387    os.rek. (1:33,16; 5.94%) (deklice)
    50HZ     26.    0:39,45     319               (0:38,87; -1.47%)  
    50HZ     (1. v štafeti) –     0:38,21     352    os.rek. (0:38,87; 1.72%) (deklice)
    100HZ     19.    1:22,79     334    os.rek. (1:25,67; 3.47%) (deklice)
    100HZ     (1. v štafeti) –     1:24,61     313    os.rek. (1:25,67; 1.25%) (deklice)
    200HZ     19.    2:59,28     325    os.rek. (3:02,34; 1.7%) (deklice)
    200MZ     14.    2:57,39     359    os.rek. (3:07,23; 5.54%) (deklice)
    200MZ     (finale) 15.    2:59,59     346    os.rek. (3:07,23; 4.25%) (deklice)
         
3.   HELBL Lija, 2010 disc.           mesto čas točke  
    50KZ     27.    0:33,36     357    os.rek. (0:33,53; 0.5%) (deklice)
         
4.   HLASTAN Eliana Maria, 2009 disc.           mesto čas točke  
    100KZ     18.    1:10,30     397               (1:10,07; -0.32%) (deklice)
    100KZ     (1. v štafeti) –     1:09,60     410    os.rek. (1:10,07; 0.67%) (deklice)
    200KZ     (1. v štafeti) –     2:35,63     382    os.rek. (2:43,70; 5.18%) (deklice)
    50DZ     8.    0:33,33     393               (0:32,98; -1.05%) (deklice)
    50DZ     (finale) 7.    0:32,33     431    os.rek. (0:32,98; 2.01%) (deklice)
    100DZ     6.    1:18,61     351    os.rek. (1:18,61; 0%) (deklice)
    100DZ     (finale) 5.    1:17,40     368    os.rek. (1:18,61; 1.56%) (deklice)
    50HZ     15.    0:37,34     377    os.rek. (0:37,59; 0.66%) (deklice)
    50HZ     (finale) 15.    0:37,41     375    os.rek. (0:37,59; 0.48%) (deklice)
    200MZ     9.    2:51,41     398    os.rek. (2:51,99; 0.33%) (deklice)
    200MZ     (finale) 9.    2:49,09     414    os.rek. (2:51,99; 1.71%) (deklice)
    400MZ     (finale) 7.    6:03,86     392    os.rek. (6:08,71; 1.33%) (deklice)
         
5.   KNEZ Zara, 2010 disc.           mesto čas točke  
    50PZ     8.    0:40,81     370    os.rek. (0:41,45; 1.56%) (deklice)
    50PZ     (finale) 8.    0:40,97     365    os.rek. (0:41,45; 1.17%) (deklice)
    100PZ     15.    1:33,29     324               (1:30,13; -3.38%) (deklice)
    100PZ     (finale) 14.    1:31,04     349               (1:30,13; -0.99%) (deklice)
    200PZ     9.    3:11,15     384    os.rek. (3:11,73; 0.3%) (deklice)
    200PZ     (finale) 10.    3:12,57     375               (3:11,73; -0.43%) (deklice)
    200MZ     20.    3:02,95     327               (3:00,44; -1.37%) (deklice)
         
6.   PETRIČ Klara, 2009 disc.           mesto čas točke  
    100KZ     37.    1:14,11     339               (1:12,38; -2.33%) (deklice)
    200KZ     23.    2:40,94     345               (2:29,97; -6.81%) (deklice)
    400KZ     20.    5:40,35     335               (5:24,42; -4.68%) (deklice)
    800KZ     (finale) 17.    11:51,76     315               (11:32,30; -2.73%) (deklice)
    200HZ     21.    3:04,89     296               (2:56,03; -4.79%)  
    200MZ     16.    3:00,55     340               (2:58,19; -1.3%) (deklice)
    200MZ     (finale) 14.    2:57,88     356    os.rek. (2:58,19; 0.17%) (deklice)
         
7.   MARKAČ Nik, 2009 disc.           mesto čas točke  
    50KM     (1. v štafeti) –     0:27,93     419    os.rek. (0:28,21; 1%) (dečki)
    100KM     7.    1:00,60     463    os.rek. (1:01,87; 2.09%) (dečki)
    100KM     (finale) 7.    1:00,63     463    os.rek. (1:01,87; 2.04%) (dečki)
    100KM     (1. v štafeti) –     1:00,94     456    os.rek. (1:01,87; 1.52%) (dečki)
    200KM     2.    2:13,52     445    os.rek. (2:15,74; 1.66%) (dečki)
    200KM     (finale) 2.    2:09,62     487    os.rek. (2:15,74; 4.72%) (dečki)
    200KM     (1. v štafeti) –     2:13,25     448    os.rek. (2:15,74; 1.86%) (dečki)
    400KM     5.    4:43,54     467    os.rek. (4:47,88; 1.53%) (dečki)
    400KM     (finale) 4.    4:40,67     482    os.rek. (4:47,88; 2.56%) (dečki)
    50HM     2.    0:31,95     413    os.rek. (0:32,19; 0.75%) (dečki)
    50HM     (finale) 3.    0:32,13     406    os.rek. (0:32,19; 0.18%) (dečki)
    50HM     (1. v štafeti) –     0:31,91     414    os.rek. (0:32,19; 0.87%) (dečki)
    100HM     3.    1:09,85     409    os.rek. (1:09,92; 0.1%) (dečki)
    100HM     (finale) 4.    1:09,79     410    os.rek. (1:09,92; 0.18%) (dečki)
    100HM     (1. v štafeti) –     1:12,86     360               (1:09,92; -4.03%) (dečki)
    100HM     (1. v štafeti) –     1:09,94     407               (1:09,92; -0.02%) (dečki)
    200HM     5.    2:34,47     380               (2:34,19; -0.18%) (dečki)
    200HM     (finale) 4.    2:31,86     400    os.rek. (2:34,19; 1.53%) (dečki)
         
8.   PATERNOSTER Alexander, 2009 disc.           mesto čas točke  
    50PM     21.    0:40,73     258               (0:39,99; -1.81%) (dečki)
    100PM     13.    1:25,87     290               (1:25,08; -0.91%) (dečki)
    100PM     (finale) 14.    1:23,95     311    os.rek. (1:25,08; 1.34%) (dečki)
    200PM     12.    2:55,38     371    os.rek. (2:57,59; 1.26%) (dečki)
    200PM     (finale) 11.    2:54,88     375    os.rek. (2:57,59; 1.54%) (dečki)
    200MM     24.    2:47,35     316    os.rek. (2:48,90; 0.92%) (dečki)
    400MM     (finale) 10.    5:42,39     361    os.rek. (5:49,45; 2.06%) (dečki)
         
9.   PRITERŽNIK Oskar Jože, 2008 disc.           mesto čas točke  
    50KM     (1. v štafeti) –     0:28,95     376    os.rek. (0:29,90; 3.28%) (dečki)
    100KM     15.    1:03,87     396    os.rek. (1:05,70; 2.86%) (dečki)
    100KM     (finale) 15.    1:04,29     388    os.rek. (1:05,70; 2.19%) (dečki)
    200KM     6.    2:17,41     409    os.rek. (2:36,95; 14.22%) (dečki)
    200KM     (finale) 7.    2:17,35     409    os.rek. (2:36,95; 14.27%) (dečki)
    400KM     10.    4:51,76     429    os.rek. (5:01,88; 3.46%) (dečki)
    400KM     (finale) 9.    4:48,57     443    os.rek. (5:01,88; 4.61%) (dečki)
    800KM     (vmesni čas) –     10:13,57     400    os.rek. (10:41,03; 4.47%)  
    1500KM     (finale) 8.    19:11,57     432    os.rek. (19:46,02; 2.99%) (dečki)
    200HM     13.    2:42,35     327    os.rek. (2:47,99; 3.47%) (dečki)
    200HM     (finale) 13.    2:42,02     329    os.rek. (2:47,99; 3.68%) (dečki)
    200MM     9.    2:37,83     376    os.rek. (2:42,27; 2.81%) (dečki)
    200MM     (finale) 10.    2:37,10     382    os.rek. (2:42,27; 3.29%) (dečki)
         
10.   ROTOVNIK Bor, 2009 disc.           mesto čas točke  
    800KM     (vmesni čas) –     10:43,53     346               (10:30,80; -1.97%)  
    1500KM     (finale) 17.    20:20,34     363               (19:41,95; -3.14%) (dečki)
    50PM     18.    0:40,12     270               (0:38,21; -4.76%) (dečki)
    100PM     18.    1:27,46     275               (1:23,20; -4.87%) (dečki)
    200PM     15.    3:02,04     332               (2:59,38; -1.46%) (dečki)
    200PM     (finale) 15.    3:07,20     305               (2:59,38; -4.17%) (dečki)
    200MM     27.    2:50,09     301               (2:43,33; -3.97%) (dečki)
    400MM     (finale) 9.    5:40,83     366    os.rek. (5:50,27; 2.76%) (dečki)
         
11.   SMREČNIK Ožbej, 2008 disc.           mesto čas točke  
    50KM     35.    0:31,03     305               (0:30,21; -2.64%) (dečki)
    50KM     (1. v štafeti) –     0:31,01     306               (0:30,21; -2.57%) (dečki)
    100KM     39.    1:07,69     332               (0:59,23; -12.49%) (dečki)
    200KM     24.    2:25,79     342    os.rek. (2:32,10; 4.32%) (dečki)
    50DM     23.    0:33,41     296    os.rek. (0:33,81; 1.19%) (dečki)
    50HM     18.    0:35,32     305    os.rek. (0:35,43; 0.31%) (dečki)
         
12.   VUŠNIK Žan Luka, 2009 disc.           mesto čas točke  
    50KM     10.    0:28,88     379               (0:28,80; -0.27%) (dečki)
    50KM     (finale) 10.    0:28,54     393    os.rek. (0:28,80; 0.91%) (dečki)
    50DM     11.    0:30,63     384    os.rek. (0:31,27; 2.08%) (dečki)
    50DM     (finale) 10.    0:30,12     404    os.rek. (0:31,27; 3.81%) (dečki)
    100DM     6.    1:09,14     365    os.rek. (1:09,73; 0.85%) (dečki)
    100DM     (finale) 6.    1:08,87     370    os.rek. (1:09,73; 1.24%) (dečki)
    200DM     (finale) 10.    2:41,65     321    os.rek. (2:46,49; 2.99%) (dečki)
    50HM     14.    0:34,32     333    os.rek. (0:35,64; 3.84%) (dečki)
    50HM     (finale) 11.    0:33,85     347    os.rek. (0:35,64; 5.28%) (dečki)
    100HM     12.    1:15,13     328    os.rek. (1:19,06; 5.23%) (dečki)
    100HM     (finale) 13.    1:14,46     337    os.rek. (1:19,06; 6.17%) (dečki)

Share this post